İngilizcede Çoğulluk kullanımı

Singular ve Plural, Türkçede bir şeyin çoğulluğunu ifade ederken -ler, -lar eklerini kullanırız ve bu işlem kelimeyi çoğul yapar. Lakin İngilizcede bir kelimeyi çoğul yapmanın bir çok yolu vardır ve bu yollar her kelime için uygulanamaz. Yani her kelime guruplarının farklı çoğul olma yöntemleri vardır.

Genel öğreti bir kelmeye -s eklerseniz çoğul olur. Tabi ki bu doğrudur ama belli bir kelime gurubu için yani Mans(Adamlar) derseniz İngilizler size güler ya da anlamazlar. Bunun yerine Men(Adamlar) demelisiniz.

Çoğullar yani Plurals iki kısma ayrılır Düzenli ve Düzensiz olmak üzere.

Düzenli Çoğullar:

Genellikle bir isim çoğul yapılacağında sonuna -s eki getirilir.

 • Door – Doors / Kapı – Kapılar
 • Girl -Girls / Kız – Kızlar

-ch, -x, -sh, -s ve -o ile biten kelimelerin sonuna -es getirilir.

 • box – boxes / Kutu – Kutular
 • Tomao – Tomatoes / Domates – Domatesler

sessiz + y ile biten kelimeler sonunda, y düşürüp -ies eklenerek çoğul yapılır.

 • Family – Families / Aile – Aileler
 • Cherry – Cherries / Kiraz – Kirazlar

sesli + y ile biten kelimelerin sonuna -s eklenir.

 • Toy – Toys / Oyuncak – Oyuncaklar
 • Boy – Boys / Oyuncak – Oyuncaklar

-f ve ya -fe ile biten kelimelerde bu eklerin yerine -v konulduktan sonra -es eklenir.

 • Wolf – Wolves / Kurt – Kurtlar
 • Life – Lives / Hayat – Hayatlar

Düzensiz Çoğullar:

İngilizcede düzensiz çoğulların çoğul yapılabilmesinin kesin bir yöntemi yoktur. Bunlar ezbere dayalı çoğullardır.

 • Woman – Women / Kadın – Kadınlar
 • Foot – Feet / Ayak – Ayaklar

Notlar:

 1. Seep(Koyun) gibi bazı isimler hem tekil hem de çoğuldur. Bunları çoğaltmadan kullanılır.
 2. Glasses(Gözlük) gibi bazı isimler doğal çoğuldur. Bunların da tekil hali olmadan kullanılır. Genellikle iki parça olan şeyler için kullanılır. Mesela, Gözlük iki camlı olduğu için, Pantolon iki bacaklı olduğu için.
 3. Sayılarda ise sayı değil ama sayı topluluğu çoğuldur. Mesela 99 tekil ama 100 çoğuldur. 100, 1000, gibi toplu sayılır.
 4. Bunun dışında bazı ülke ve kavramlar topluluk ifade edince kullanılır Class(Sınıf) gibi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir