İngilizcede Bazı Sıfatların Anlamı

Adjectives yani Sıfatlar Türkçe de ki ile aynı mantığı taşır. Önünde bulunduğu ismin yer, yön, renk gibi özelliklerini belirtir.

 • (+) A few / Bir kaç
 • (-) So Few / Bir kaç
 • (+) A little / Biraz
 • (-) little / Biraz
 • a, an, one / Bir, Bir, Bir
 • Both / Her ikisi
 • All, All Of / Hepsi
 • a lot of, lot of, plenty / Çok
 • Else’s / Başkasının Aşağıdakilerle birlikte
  1. Someone / Birisi
  2. Somebody / Biri
  3. Anybody / Herhangi biri
  4. Anyone / Kimse
  5. Nobody / Kimse
  6. No one / Hiç kimse
 • Either, Either Of / İkisinden biri, Her ikisi
 • Neither / Hiçbiri
 • Every / Her
 • Whole / Tümü
 • No, None, None of / Hiçbiri, Hiç biri
 • A number of / Bir gurup
 • Some / Birkaç
 • Any / Hiç
 • Another, Other / Öteki, Diğeri
 • Much Of / Çoğu
 • Many Of / Çoğu
 • The majority of / Çoğunluğu
 • The minority of / Azınlığı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir