İngilizcede -a ve -an kullanımı

İngilizce, Türkçe de olmayan bir çok farka sahiptir. Bunlardan bir tanesi de tanımlamalardır. İngilizce de bulunan -a ve -an tanımları Bir ve ya Herhangi bir anlamını taşır.

-a ve -an ekleri sadece sayılabilir çoğulluk da ki öğelerin başına getirilir. Örneğin an apple diyebiliriz ama an milk diyemeyiz. Çünkü elma(apple) sayılabilir fakat süt(milk) sayılamaz.

Şimdi -a ve -an eklerinin hangi durumlarda kullanıldığına bakalım.

İlk Harf Kuralı:

Önüne -a, -an eklenecek kelimenin ilk harfi belirleyici faktördür. Kelime sesli ile başlıyorsa -an, kelime sessiz ile başlıyorsa -a eki eklenir. Burada ki asıl altın kural bu kuralın okunuşları için geçerli olduğunu hatırlamakta yatar.

Yani universty(üniversite) kelimesi yunuversity şeklinde okunduğundan önüne -an değil -a konulur.

-a Örnekleri:

  • a banana (bir elma)
  • a door (bir kapı)
  • a house (bir ev)

-an Örnekleri:

  • an apple (bir elma)
  • an eye (bir göz)
  • an ocean (bir okyanus)

Cümle İçinde Örnekler:

  • This is a garden. / Bu bir bahçe.
  • Osman ise a careful person / Osman dikkatli bir insandır.
  • Whic a tree is broke / Hangi ağaç kırıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir