Heroic Age – Hakkında Bilgi

HEROIC AGE

Heroic Age Hikayesi:

Çok uzun zaman önce kendilerine Altın Irk ismini vermiş olan, Gezegen yaratabilen ve Geleceği görebilen çok gelişmiş bir ırk, kendilerinden daha ilkel olan ırklara yanlarına gelmeleri için seslenir. Bu çağrıya önce üç ırk cevap verir. Altın Irk da çağrıya cevap verenleri isimlendirir. Gümüş Irk, Bronz Irk ve Kahraman Irk.
Altın Irk’ı bulma sürecinde diğerlerinden binlerce kat güçlü olan Kahraman Irk bir savaş çıkarır. Bu savaşta bir çok gezegen yok olur. Altın Irk savaşa son verip bir çoğunu yok eder. Geriye sadece 5 adet kahraman ırk kalır. 
Altın Irk, Kahraman Irk üyelerini daha aşağı gördükleri ırkların içine hapseder ve onlara hizmet etmek zorunda bırakır. 
Altın Irk bu evrenden ayrılmaya karar verdiğinde, kendi imkanlarıyla evrenin bir ucundan gelen başka bir ırk Altın Irk”n çağrısına cevap verir. Bu ırk Dünya gezegeninden İnsanoğlu’dur. Altın Irk bu canlıları Demir Irk olarak isimlendirir.  En güçlü ve son Kahraman Irk üyesini de  Demir Irk’dan bir bebeğin içine kor ve bu evrenden ayrılır.
Altın Irk bu evreni terk edince Gümüş Irk kendilerini bu evrenin hakimi ilan ederler. Bronz Irk’ı kontrolleri altına alıp Demir Irk’ı da yok etmeye çalışırlar. Bu tepkinin sonucu olarak Dünya gezegeni Gümüş Irk’a çalışan Bronz Irk tarafından işgal edilir.
Kahraman Irk’ın üyelerini içinde barındıran canlılara Nodos denir. Altın Irk kendi Nodos’larını kullanarak diğer nodosları ve evreni hakimiyeti altına alır. 
Demir Irk, Olone gezegeninde son Nodos’u taşıyan İnsanı bulur. Kendine Age diyen (Heroic Age) ve yarısı yok olmuş bir gezegende tek basına yaşyan genç bir oğlandır. Age burada olaylardan haberdar olarak (Age Altın ırk tarafından bir süre büyütülmüş) Demir Irk’ın gelmesini beklemiştir.

Uzun bir süre Nodos’lar, İnsanlar ve Gümüş Irk Savaştıktan sonra Demir Irk’ın Prensesi Dhianeila bu uzun savaş süresi boyunca aslında Gümüş Irk ile ilgili hiç bir şey bilmediklerini fark eder. Gümüş diğer ırklara gerekmedikçe zarar vermiyor fakat nedensizce insanları yok etmeye çalışıyor. Bunun sebebini anlamak için Gümüş Irk’ın ana gezegeninde kraliçeleri Prome O ile bir görüşme yapar. Prome O, Dhianeila’ya ya Gümüş Irk’ın da insanlar hakkında bir şey bilmediğiniz anlatır.

Aralarında bir  anlaşma yaparlar ve Altın Irk ile ilgili son kayınlar insanlar ile paylaşılır. Dhianeila bu kayıtlar ile gezegeni bulur. Fakat geçitten insanlar geçmez. Geçme hakkın Gümüş Irka verilir.

İnsanlar geride kalıp evreni savunur. Gümüş Irk gitmeden önce bu evrende sahip olduklar her gücü ve sahibi oldukları her şeyi Demir Irk’a yani İnsanoğluna bırakır.

Heroic Age Irkları:

Altın Irk: Geleceği görme gücüne ve gezegenler yaratma gücüne sahip olan kozmik canlılardan oluşan bir ırktır. Bu Irk bu evrenden ayrılmadan önce diğer canlılara bir davet yollamıştır. Ana savaşın sebebi bu davettir. İnsanlar ile benzer olarak yaşadıkları ortamı sahiplenme ve vatan duygularını hissederler. Son Nodos’un gücünü insanlara bırakmışlardır. Çok uzun zaman önce Gümüş Irk’a düşünce ile madde yaratmalarını sağlayan Hadron Kalkanı gücünü vermişlerdir.
Gümüş Irk: Altın Irk’dan sonra ki en gelişmiş ırktır. Altın Irk tarafından kraliçelerine verilen ve onun da ırkı ile paylaştığı Hadron Kalkanı gücü ile düşünmeden madde yaratabilirler. Ev sahibi ve ya vatan duygusu hissetmezler. Yıllar önce ana gezegenlerini terk etmişler ve evrende dağınık olarak yaşamaktadırlar. Lakin Evrenin neresinde olurlarsa olsunlar ruhları birbirine telepatik olarak bağlıdır. Bu bağlantı sayesinde toplantı ve görüşme yapabilirler. Bazı üyelerinin üçüncü ve ya dördüncü yetenekleri de vardır. Gümüş ırk duygularından kurtulmuştur. Eğer duyguya kapılırlar ise bu duygularını Kraliçe Prome O ‘ya aktarır ve kurtulurlar.

Kahraman Irk: Her bir üyesi onlarca gezegen gücünde olan dev canavarlardan oluşan bir ırktır. Altın Irk’ın çağrısını duyduktan sonra ilk ulaşmak uğruna bir savaş çıkarmışlardır. Bu savaşta bir çok gezegen yok olmuştur. Bu yok oluş Altın Irk tarafında durdurulmuştur. Altın Irk bir çok üyesini elimine etmiştir. Geriye kalan son beş üyesini bir kristale dönüştürmüştür. Bu üyeleri de kendilerinden daha düşük gördükleri ırkların içine hapsedip onlara hizmet etmeye zorlamışlardır. Bu ırkı içinde barındıran bireylere Nodos denir. Savaş sırasında bir Nodos’a sahip olmak çok büyük bir avantajdır.
Bronz Irk: Bir böcek ırkıdır. Çağrıya cevap veren ilk üç ırktan biridir. Yıllar önce Gümüş Irka diz çökmüştür. Gümüş ırk savaşlarında her zaman öne Bronz ırkı sürer. Savaşlarda hep Bronz Irk ölür. Yıllar sonra Demir Irk( İnsanoğlu ) ana gezegenlerini işgal etmiştir. Gümüş ırkın sayesinde ışınlama ve kalkan teknolojileri vardır.
Demir Irk: Çağrıya cevap veren son ırktır. En güçlü Nodos demir ırkta dır. Ana gezegenleri olan Dünya yıllar önce Gümüş Irk tarafından İşgal edilmiş ve Bronz Irk’ın kolonisi haline getirilmiştir. İnsanoğlu yıldızların arasında gizli bir gezegende yaşamak zorunda kalmıştır. Prenseleri Dhianeila Yunos ve Yunos ailesi tarafından yönlendirmektedirler. İnsanoğlunun üyeleri zaman içerisinde güçlere sahip olmuştur. İyileştirme, telepati ve benzeri güçler geliştirmişlerdir.

Heroic Age Nodosları ve Güçeri:

Artemia

İsmi Mehitak Pore olarak bilinen bir kişinin içindedir. Mehitak savaşı sevmeyen ve sırf ırkının iyliği için dövüşen birdir. Kendi ırkı Bronz Irk ile aynı sistemde bulunmaktadır. Yıllar önce Bronz Irk gibi onlarda Gümüş Irk’a diz çökmüştür. Yardım etmeyi kabul etmemesi halinde Irkının yok edilmesi ile tehdit edilir. Bu yüzden Gümü Irk ile anlaşma yapmıştır. 

Kervius

Yuty La olarak bilinen gümüş ırk üyesinin içinde barınır. Yuty gümüş ırktan olduğunda diğer 3 Nodos’a ve gezegenlerine diz çöktürmüş tür. Yuty diğer üç (belcross hariç) daha güçlüdür. Mehitak ve diğerlerini yardım etmemeleri halinde gezegenlerini yok etmekle tehdit eder. Yuty duygu hisseder ama kabul etmez. Aslında Karkinos olarak bilinen diğer bir Nodos’a karşı bir şeyler hisseder ama kabul etmez. Yuty’nin anlaşması Altın Irk’ın gücünü Gümüş Irk’a vermek ve eğer başkası alırsa hayatına mal olsa bile onları yok etmektir. Kerevis kara delik güçleri kullanır. Düşmanlarını boşluğa hapseder. 

Erymanthos

Lecy olarak bilinen kişinin içindedir. Zaman kırılmaları yaratır. Diğerlerinin aksine dönüşmez sadece zaman kırılmasından saldırır. Gümüş Irk’ın kraliçesi Prome O ile sürekli bağlantı içindedir. Sürekli olarak Mehitak’ın durumuna üzülür.

Lernaea

Karkinos olarak bilinen kişinin içindedir. Güçlü enerji saldırıları yapabilir. Madde ile teması halinde çok başlı bir ejderha yaratabilir. Gümüş Irk ile anlaşması zor durumda Yuty La’yı korumaktır. 

Belcross

Age isimli bir insanın içindedir. Belcross en güçlü Nodos’dur. İnsanlara yardım etmek için Altın Irk tarafından seçilmiştir. Altın Irk’ın son ayrıldığı Olone gezegeninde yıllarca tek başına yaşamıştır. 12 anlaşması vardır. Saymayı bilmese de içten anlaşmaları hisseder.

Yorum:

Her şey bir yana da Animenin girişinde müzikte şöyle bir söz var “Tanrının dediği gibi, Yıkım ve Yaşam el ele yürüyen eski iki dosttur” resmen başlı başına bir felsefe.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir