Copy ve ya Kopyalama Komutu

Çizim dosyanızda bulunan parçaları açı ve boyut değerleri ile oynamadan kopyalamayı sağlar.
Kullanımı şu şekildedir.
Menü: Modify – Copy
Komut: Copy
Kısayolu: CO

kopyalama komutu
copy komutu

Kopyala komutu alt komut olarak Array yani dizi ‘yi kullanır. Kullanımı şu şekildedir.

  • Kopyalama komutunu çalıştırın
  • Kopyalanacak nesneyi seçin
  • Tutuma noktasını seçin.
  • Array alt komutunu çalıştırın.
  • Kopyalama adetini girin.
  • Kopyalama aralığını belirtin.
  • Kopyalama açısını girin.
  • Ener yapın.

Komut istemi ekran çıktısı şu şekilde görünecektir.

Select objects: 1 found
Select objects:
Current settings:  Copy mode = Multiple
Specify base point or [Displacement/mOde] <Displacement>:
Specify second point or [Array] <use first point as displacement>: A
Enter number of items to array: 4
Specify second point or [Fit]: @2<360
Specify second point or [Array/Exit/Undo] <Exit>:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir